Preken en Overdenkingen

Sort by
Nooit meer dorst
Zie de openingsscene van een film voor je… Tijdstip: in de nacht, entourage: schaars geklede vrouwen en veel drank, cash geld onder tafel…  Je weet meteen waar je aan toe…
Onze identiteit als christen
Wie ben jij? Met de kinderen bekeken we een geboortekaartje. Lengte, gewicht,… cijfers lijken te domineren. Ook op een rouwkaart is dat het geval. Er staan twee jaartallen naast de…
Op een ezelin en een veulen
Een voordeur is een deur, een speelplein is een plein. Wat zou Palmpasen dan zijn? We hebben een bekende tekst gelezen, een overbekende tekst. Maar het is de eerste keer…
Pasen 2023: Er beweegt iets
In lied 630 zongen we over een bewogen nacht…  Eén ding is zeker, met Pasen bewéégt er iets !! En niet alleen de gerst die wordt geofferd: Een steen die…
Tot de zon naar huis ging
Een steen van 152 kilogram werd in de troon gestopt, waarop Koning Charles III geheel volgens middeleeuwse regels moest gaan zitten bij zijn kroning. Er was veel te doen om…
Tranen van Liefde
Je kunt niet naast de Valentijnshartjes kijken in de etalages, cadeautjes worden aangeprezen, de romantische liefde springt eruit. De eetgelegenheden pakken uit met maaltijden, parfumwinkels met rozige flesjes…  menig mens…
Tussen droom en werkelijkheid
Jakob… In ons verhaal zestien, achttien, twintig …  stel ik mij zo voor. Hij heeft de zegen van zijn vader gekregen, de erfenis – ontfutseld, eigenlijk, en daarna is hij…
Vergeving en gerechtigheid
Veertig dagen zat Noach in de ark. Hij laat een duif buiten en een raaf, om in te schatten hoe de situatie is, maar het zijn niet de wetenschappelijke resultaten…

Jaarthema

Elk jaar kiezen we een thema uit waarop we ons focussen.

Voor 2023 is het jaarthema Omgaan met elkaar.

Jezus vat het hele Oude Testament samen als “Heb de Heer je God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je krachten en heb je naaste lief als jezelf.”(Marcus 12: 28-34)
Vandaaruit hebben we gekozen voor het thema ‘Omgaan met elkaar’.

Jezus heeft ons zelf de praktijk van die liefde getoond. Hij deed de wil van zijn Vader
en hield van alle mensen die Hij tegenkwam, ongeacht wie ze waren en wat ze hadden gedaan. Hij bracht hen allemaal een stuk verder, een stuk dichter bij God en bij hun bestemming.

Uiteindelijk gaf Hij zijn leven voor allen, sympathiek of niet,
crimineel verleden of niet. Allen schonk Hij door de gave van zijn eigen leven
het eeuwig leven, een leven vol vreugde, dicht bij God.

Dat eeuwig leven, die verbinding met God door Jezus heen, die begint
hier en nu. Dat is waarom we samenkomen. Om door Hem met liefde te
worden vervuld en met liefdeogen naar de ander te kunnen kijken
om zo te bouwen aan een koninkrijk met stevige, goede en liefdevolle relaties.

2022 was het jaarthema de Schepping. We dachten na over het ontstaan en het leven, over de rol van God in onze wereld, over biodiversiteit en genmanipulatie, over het gevecht tussen licht en donker, over de verantwoordelijkheid van de mens en de mens als beeld van God, over de zevende dag en over de orde die God schept, over het paradijs en over de vraag of alles wel goed is. De preken kunt u op deze pagina nalezen.

Bijbelstudie

De Olijftak gaat prat op interessante Bijbelstudies. Een paar keer per jaar leggen we een reeks dinsdagavonden vast rondom een Bijbels thema. Recent stonden De Joodse Jezus, De verhalen van Abraham, Jona en Jezus’ laatste dagen in de kijker. Hier wordt de tekst grondig bestudeerd en in zijn context gezet. We krijgen een beeld van het Oude Nabije Oosten, maar ook van de manier waarop Bijbelschrijvers te werk gingen.

We gaan na wat de tekst voor ons vandaag kan betekenen. Onze vaste inleiders zijn prof. dr. Rudy Van Moere, emeritus hoogleraar Oude Testament en Hebreeuwse Bijbel en onze eigen predikant. Interactief en altijd bijzonder boeiend.

In 2023 komen we samen rond het Mattheusevangelie

Was Maria echt maagd en wat voor vreemd kantje hebben de wijzen?
Wat betekent je vijand liefhebben en welk soort bevrijding bracht Jezus?
Samen duiken we in het meest joodse evangelie in de Bijbel.

Samen
Verhalen verkennen
Betekenissen ontrafelen
Diepzeeduiken in het Woord
Ontdekken
Wat wil dit verhaal aan ons vertellen?

Doe met ons mee:
19/1, 16/2, 16/3, 20/4, 23/5, 22/6

Telkens van 20 tot 21.10 in de Kapel en gezellige babbel nadien.
De bijbelstudies kunnen terug gelezen worden op de pagina van de Bijbelstudie (Wat wij doen)

Bijbelstudie bijwonen?

Neem gerust contact met ons op