Geest van liefde
Beschrijving

Psalm 1. De opening, de ouverture van een werk vol begeesterde gebeden die hunkeren naar een ontmoeting met God en naar een leven dat zin heeft. Waarom zijn wij hier? Omdat we ertoe toen? Waartoe zijn we geschapen? Om vreugdevol te genieten van het samenwerken met de Schepper.

De mens die dat doorheeft…

Hij zal zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei.

 

Dat willen we toch allemaal? Slagen in het leven, wat dat dan ook betekent. Vrucht voortbrengen, iets doen in deze wereld, waar de wereld ook echt iets aan heeft. Weg met de verdorde bladeren, al die dagen van je leven, waarin je denkt: wat doe ik hier? Of waarom zijn de omstandigheden en ook een heel aantal mensen tegen mij? Die dagen waarin het ons niet meer kan schelen hoe we erbij staan.

 

De groene boom heeft kracht. Geestkracht. Hij staat er. Hij doet ertoe. Hij heeft een uitstraling die we allemaal zouden willen.

Hij staat symbool voor een mens, die de moed had zich niet te laten kapotmaken door spot, door verleiding tot zonde, door kwaad doen.

Ze boden hem geld om iemand te beïnvloeden, maar hij zei neen. Zijn buren irriteerden hem, maar hij liet zich niet tot ergernis verleiden. Ze lachten met zijn concurrenten, maar hij lachte niet mee.

Het lijken aparte zaken, maar dit is een voorbeeld van een mens met een geest uit één stuk. Hij heeft zijn geest verbonden met de Geest van God. Hij gaat die weg en geen andere. Een groene boom is hij, die op tijd vrucht draagt en niet verdort.

Gelukkig is hij…  Gelukkig is het eerste woord van het psalmenboek. Asjree. En dat betekent: dichtbij God. Dat is de betekenis van gelukkig zijn. Dicht bij God zijn.

En dat is wat God wil. Dat wij gelukkig zijn.

Alles doet Hij daarvoor. Alles heeft Hij daarvoor over. Getuige het kruis.

 

 

Misschien heb je ’t al eens meegemaakt, dat je in het ziekenhuis lag en een bloemetje kreeg of een cadeautje of een kaart of een vriendelijk appje van iemand van wie je dat niet had verwacht.

Of je kwam thuis van school of van het werk, na een duffe dag, klaar om je tranen te laten stromen en er is iemand thuis of er belt iemand die jou troost biedt…

 

Het zijn momenten waarop je gevoel van pijn, verdriet, eenzaamheid of wat er ook speelt, wordt omgekeerd in troost, in ontroering, in gezien worden, in het ervaren van liefde. (voorbeeld)

Dat mogen we niet alleen ervaren, we mogen ook hopen dat er bij een volgende dalervaring ook weer een moment komt waarop we opstaan en verder gaan.

En het is dàt wat de hele reeks Pasen – Hemelvaart – Pinksteren wil uitdrukken.

Ja, er was ‘Goede’ Vrijdag

En dan was er Pasen. Jezus opgestaan uit de dood, maar niemand wist wat hij daarmee aan moest.

Daarna verschijningen, veertig dagen lang. Het was Jezus, maar hij werd vaak niet direct herkend…

Na die veertig dagen het definitieve afscheid. Jezus gaat naar de Vader.

En dat moet hij doen…  op dat de belofte van God aan de mensen in vervulling kan gaan. Opdat… de Trooster komt, de Heilige Geest, die iedereen persoonlijk kan aanraken. De liefdegeest van God.

Geen goedkope of melige liefde! Daarover straks wat meer.

Maar als:

God = Geest (Joh. 4)

God is liefde (1 Joh 1)

----------------------------

Dan: Gods Geest = Liefde

 

Het is het eerste waar je God aan herkent, waar je een mens die door God is aangeraakt…  aan herkent… de Liefde heeft iets gedaan!

De Liefde heeft iets… wakker gemaakt. Aandacht voor het kleine of voor mensen die je minder liggen. Geduld en vriendelijkheid zijn een beetje toegenomen – het gaat vaak met kleine stapjes, die soms duizend keer gezet moeten worden vooraleer er definitieve vooruitgang wordt geboekt, maar toch, traag maar zeker…

Liefde heeft iets… gekruisigd. Ik zei al: de Liefde van God is niet melig. Ze maakt komaf met egoïsme, met die drang om altijd een discussie te winnen, met boosheid die als een muur tussen mensen in gaat staan, met roddel, zelfs met negatief spreken, wat we van nature zo graag doen. Liefde kruisigt angst en zelfzucht, wanhoop en agressie. De liefde verhindert dat je een lijstje bijhoudt van buurmans overtredingen op het politiereglement. De liefde snijdt koorden van wraakzucht door. De liefde doet anders kijken naar het leven, brengt vreugde.

Liefde gelooft, hoopt en volhardt…

Heeft de Liefde jou aangeraakt?

En heb je er ook iets mee gedaan? Kunnen anderen de vruchten zien? Zien ze jou als de groene boom, niet verdord, maar in volle groei en bloei?

Zien ze geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, vrede, verdraagzaamheid…

Natuurlijk brengen we niet elke dag door overladen van emoties door de Geest die in ons werkt. Gelukkig niet, want dan loste het brandend vuur van de Geest op in een burn-out.

Met de Geest is het als met de liefde in een relatie.

Je voelt de liefde niet altijd evenveel. Soms raken mensen in paniek; ze gaan al uitkijken naar een ander, want we voelen het niet meer.

Maar Paulus heeft nergens geschreven dat de liefde een gevoel is.

Natuurlijk kun je liefde voelen, net als Gods aanwezigheid, soms… heel even…

Maar net zoals in een partnerrelatie is het belangrijk het vuur brandende te houden. – en ik weet dat het heel vaak fout loopt. We zijn allemaal heel erg imperfecte mensen, maar grosso modo is toch dit de bedoeling: de liefde is geduldig, de liefde is attent, de liefde rekent het kwaad niet aan. Ook al voel je de liefde niet, je geeft de ander ruimte, je hebt geduld, je doet een stapje achteruit, je doet iets liefde-, je zegt iets vriendelijks…

En waarom zou je dat doen? Waarom zou je de liefde zoveel kansen geven?

 

Is er iets beters waarop je wacht, dan? Dan op de liefde van God?

 

Paulus eindigt zijn lofzang op de liefde, uit de Korinterbrief als volgt: De liefde, alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde is het beste aandeel om in te investeren. Want ze is door God beloofd, ze zal haar hoogtepunt kennen aan het einde, we hebben ze ook zien werken, in Jezus, tot aan het kruis toe.

De liefde heeft altijd hoop, want God is liefde en Hij is en was en zal er altijd zijn. En als de liefde van Hem komt, wat zou er dan aan haar zijn dat we niet mogen hopen?

Wel dan,

Aan ons om de woorden tot in ons hart te laten zakken en ermee aan de slag te gaan:

De liefde, alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

 

Details