Preken en Overdenkingen

Sort by
De oogst is groot
Gemeente in Jezus Christus verbonden, Toen ik een jaar of veertien was, zou ik aardbeien gaan plukken. Mijn eerste job. Helaas ben ik nooit op het veld geraakt, omdat een…
De Wijnstok
Gemeente in Jezus Christus verbonden, Verlangen jullie ook zo naar droog weer? We hebben het vaak niet zoals we willen. Deze zomer had ik zelf ook een droge periode. Ik…
Een nieuw jaar
Een nieuw jaar… betekent dat iets voor u? Behalve een nieuwe agenda kopen en wat hapjes eten bij de jaarwisseling? Misschien enkele recepties afschuimen en verlangen naar wat beter weer……
Gelukkig Zijn
Ken je dat gevoel, de zon schijnt en je denkt: alles naar wens, ik krijg het op een schaaltje aangeboden…Dan kom je een gezinslid tegen, met een verontrustend verhaal en…
Hemel en aarde verbonden
Zo staat het geschreven, ruw en rauw, zoals we het ervaren: zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, vanwaaruit je genomen bent: stof ben je…
Jezus Volgen
Vorige week hadden we de deuren van de kapel de hele dag geopend ter gelegenheid van de dorpsdag. Er zijn heel wat mensen binnengekomen, om eens te kijken hoe het…
Kies voor het leven
Let bij de lezingen vooral op het woordje ‘leven’. God heeft de wereld geschapen en ook zijn verordeningen gegeven, opdat wij zouden leven! Wat een zomer! Arles, Brescia, Samos, Dubrovnik, Saragossa,…
Mensen vissen
Wie schrijft, die blijft. Dat geldt zeker voor de Bijbelschrijvers. Jezus zelf schreef niet, maar leerde. Ook dat is een manier om te blijven, om te blijven doorleven: doorgeven, het…
1 2

Jaarthema

Elk jaar kiezen we een thema uit waarop we ons focussen.

Voor 2023 is het jaarthema Omgaan met elkaar.

Jezus vat het hele Oude Testament samen als “Heb de Heer je God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je krachten en heb je naaste lief als jezelf.”(Marcus 12: 28-34)
Vandaaruit hebben we gekozen voor het thema ‘Omgaan met elkaar’.

Jezus heeft ons zelf de praktijk van die liefde getoond. Hij deed de wil van zijn Vader
en hield van alle mensen die Hij tegenkwam, ongeacht wie ze waren en wat ze hadden gedaan. Hij bracht hen allemaal een stuk verder, een stuk dichter bij God en bij hun bestemming.

Uiteindelijk gaf Hij zijn leven voor allen, sympathiek of niet,
crimineel verleden of niet. Allen schonk Hij door de gave van zijn eigen leven
het eeuwig leven, een leven vol vreugde, dicht bij God.

Dat eeuwig leven, die verbinding met God door Jezus heen, die begint
hier en nu. Dat is waarom we samenkomen. Om door Hem met liefde te
worden vervuld en met liefdeogen naar de ander te kunnen kijken
om zo te bouwen aan een koninkrijk met stevige, goede en liefdevolle relaties.

2022 was het jaarthema de Schepping. We dachten na over het ontstaan en het leven, over de rol van God in onze wereld, over biodiversiteit en genmanipulatie, over het gevecht tussen licht en donker, over de verantwoordelijkheid van de mens en de mens als beeld van God, over de zevende dag en over de orde die God schept, over het paradijs en over de vraag of alles wel goed is. De preken kunt u hier nalezen.

Bijbelstudie

De Olijftak gaat prat op interessante Bijbelstudies. Een paar keer per jaar leggen we een reeks dinsdagavonden vast rondom een Bijbels thema. Recent stonden De Joodse Jezus, De verhalen van Abraham, Jona en Jezus’ laatste dagen in de kijker. Hier wordt de tekst grondig bestudeerd en in zijn context gezet. We krijgen een beeld van het Oude Nabije Oosten, maar ook van de manier waarop Bijbelschrijvers te werk gingen.

We gaan na wat de tekst voor ons vandaag kan betekenen. Onze vaste inleiders zijn prof. dr. Rudy Van Moere, emeritus hoogleraar Oude Testament en Hebreeuwse Bijbel en onze eigen predikant. Interactief en altijd bijzonder boeiend.

Bijbelstudie bijwonen?

Neem gerust contact met ons op