Preken en Overdenkingen

Sort by
Rentmeesters van de schepping
Toen ik nog aan de andere kant van Vlaanderen woonde heb ik een tijdje een buurvrouw gehad die elke dag aan haar voordeur een paar sigaretten rookte. Wanneer ze een…
Naam boven alle namen
IK BEN. Dat is Gods naam. En wie ben jij? (Dàt zou ik wel graag eens weten, wie jij bent, wie jij echt bent. Als predikant heb ik het voorrecht…
Wie of wat beheerst jouw leven?
Het leven is zeer onrechtvaardig wat betreft de tijd die de mens gegund is. Een citaat uit de film Poseidon, waarin slechts een handjevol mensen het kapseizen van een cruiseschip…
Ga, trek weg!
Op mijn reis doorheen onze gemeente, bij jullie thuis, hoor ik vaak over grootse reizen en ongelofelijk mooie bestemmingen. De mens die het aankan, is een ontdekkend en reizend wezen.…
Vergeving en gerechtigheid
Veertig dagen zat Noach in de ark. Hij laat een duif buiten en een raaf, om in te schatten hoe de situatie is, maar het zijn niet de wetenschappelijke resultaten…
Met de top in de hemel
Wat mooi toch, het begin van die lezing: op de hele aarde spraken de mensen één taal. Hier in de gemeente worstelen we er wel mee, dat we niet allemaal…
Onze identiteit als christen
Wie ben jij? Met de kinderen bekeken we een geboortekaartje. Lengte, gewicht,… cijfers lijken te domineren. Ook op een rouwkaart is dat het geval. Er staan twee jaartallen naast de…
Vruchten van de geest: blijdschap
Zijn jullie met een blij hart naar hier gekomen? Ik bedoel niet: blij omdat alle omstandigheden goed zijn, want dat hebben we niet in de hand, maar wel: blij, zoals…

Jaarthema

Elk jaar kiezen we een thema uit waarop we ons focussen.

Het jaarthema 2024 is “de kracht van het Woord”. Dat gaat over Gods Woord,
maar ook over onze eigen woorden. Klagen en verwijten kan mensen de grond inboren,
aanmoedigende en verzoenende woorden bouwen op. Daarnaast vinden wij kracht in Gods Woord, op allerlei vlakken. Het geeft ons moed, sterkte, inzicht en bevrijding.
Het Woord laat je niet los. Het is een drijvende kracht, een kracht die leven geeft!

In 2023 was het jaarthema Omgaan met elkaar.

Jezus vat het hele Oude Testament samen als “Heb de Heer je God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je krachten en heb je naaste lief als jezelf.”(Marcus 12: 28-34)
Vandaaruit hebben we gekozen voor het thema ‘Omgaan met elkaar’.

Jezus heeft ons zelf de praktijk van die liefde getoond. Hij deed de wil van zijn Vader
en hield van alle mensen die Hij tegenkwam, ongeacht wie ze waren en wat ze hadden gedaan. Hij bracht hen allemaal een stuk verder, een stuk dichter bij God en bij hun bestemming.

Uiteindelijk gaf Hij zijn leven voor allen, sympathiek of niet,
crimineel verleden of niet. Allen schonk Hij door de gave van zijn eigen leven
het eeuwig leven, een leven vol vreugde, dicht bij God.

Dat eeuwig leven, die verbinding met God door Jezus heen, die begint
hier en nu. Dat is waarom we samenkomen. Om door Hem met liefde te
worden vervuld en met liefdeogen naar de ander te kunnen kijken
om zo te bouwen aan een koninkrijk met stevige, goede en liefdevolle relaties.

2022 was het jaarthema de Schepping. We dachten na over het ontstaan en het leven, over de rol van God in onze wereld, over biodiversiteit en genmanipulatie, over het gevecht tussen licht en donker, over de verantwoordelijkheid van de mens en de mens als beeld van God, over de zevende dag en over de orde die God schept, over het paradijs en over de vraag of alles wel goed is. De preken kunt u op deze pagina nalezen.

Bijbelstudie

De Olijftak gaat prat op interessante Bijbelstudies. Een paar keer per jaar leggen we een reeks dinsdagavonden vast rondom een Bijbels thema. Recent stonden De Joodse Jezus, De verhalen van Abraham, Jona en Jezus’ laatste dagen in de kijker. Hier wordt de tekst grondig bestudeerd en in zijn context gezet. We krijgen een beeld van het Oude Nabije Oosten, maar ook van de manier waarop Bijbelschrijvers te werk gingen.

We gaan na wat de tekst voor ons vandaag kan betekenen. Onze vaste inleiders zijn prof. dr. Rudy Van Moere, emeritus hoogleraar Oude Testament en Hebreeuwse Bijbel en onze eigen predikant. Interactief en altijd bijzonder boeiend.

Samen
Verhalen verkennen
Betekenissen ontrafelen
Diepzeeduiken in het Woord
Ontdekken
Wat wil dit verhaal aan ons vertellen?

Doe met ons mee:
1 februari: Kolossenzen 1 en 2
18 april: Kolossenzen 3 en 4
23 mei: Genesis 14: Melchisedek

Telkens van 20 tot 21.10 in de Kapel en gezellige babbel nadien.
De bijbelstudies kunnen terug gelezen worden op de pagina van de Bijbelstudie (Wat wij doen)

Bijbelstudie bijwonen?

Neem gerust contact met ons op