Preken en Overdenkingen

Sort by
Nooit meer dorst
Zie de openingsscene van een film voor je… Tijdstip: in de nacht, entourage: schaars geklede vrouwen en veel drank, cash geld onder tafel…  Je weet meteen waar je aan toe…
Wie is de mens? Psalm 8
Gemeente in Jezus Christus verbonden, Wie is de mensenzoon, dat U naar hem omziet? Tja, wie is de mens? Hoe kunnen we daar iets zinnigs over zeggen, zonder dat we…
Wie is Jezus (1)
Advent… De wachtende Maria, verwachtende Maria… een zwangere vrouw… Als het goed is, leeft zij in verbinding met haar kind. Er is letterlijk iets als een navelstreng, waarlangs de moeder…
Wie is Jezus (2)
Drie lichtjes voor mijn neus. Dat geeft hoop, want buiten is de winter steeds meer voelbaar en zichtbaar. In mijn tuin houden de kastanjebomen zich nog goed, maar de andere…
Wie is Jezus (3)
Lange tijd werden mijn twee zonen met elkaar verwisseld, ‘net tweelingen’ genoemd – tegenwoordig beginnen onze meisjes wel op elkaar te lijken – de halve meter verschil in lengte daar…
Wie is Jezus (4)
Ik ben dan toch maar naar de kerk gekomen. Er waren wel wat redenen om dat niet te doen. Ten eerste eet mijn familie liever om twaalf uur dan om…
Wie zonder zonde is
Iran. September 2022. Mahsa Amini, 22 jaar, Koerdische Iranese, bezoekt de hoofdstad van haar land, Teheran. Ze draagt een hoofddoek en heeft de indruk gekleed te zijn zoals de andere…

Jaarthema

Elk jaar kiezen we een thema uit waarop we ons focussen.

Voor 2023 is het jaarthema Omgaan met elkaar.

Jezus vat het hele Oude Testament samen als “Heb de Heer je God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je krachten en heb je naaste lief als jezelf.”(Marcus 12: 28-34)
Vandaaruit hebben we gekozen voor het thema ‘Omgaan met elkaar’.

Jezus heeft ons zelf de praktijk van die liefde getoond. Hij deed de wil van zijn Vader
en hield van alle mensen die Hij tegenkwam, ongeacht wie ze waren en wat ze hadden gedaan. Hij bracht hen allemaal een stuk verder, een stuk dichter bij God en bij hun bestemming.

Uiteindelijk gaf Hij zijn leven voor allen, sympathiek of niet,
crimineel verleden of niet. Allen schonk Hij door de gave van zijn eigen leven
het eeuwig leven, een leven vol vreugde, dicht bij God.

Dat eeuwig leven, die verbinding met God door Jezus heen, die begint
hier en nu. Dat is waarom we samenkomen. Om door Hem met liefde te
worden vervuld en met liefdeogen naar de ander te kunnen kijken
om zo te bouwen aan een koninkrijk met stevige, goede en liefdevolle relaties.

2022 was het jaarthema de Schepping. We dachten na over het ontstaan en het leven, over de rol van God in onze wereld, over biodiversiteit en genmanipulatie, over het gevecht tussen licht en donker, over de verantwoordelijkheid van de mens en de mens als beeld van God, over de zevende dag en over de orde die God schept, over het paradijs en over de vraag of alles wel goed is. De preken kunt u hier nalezen.

Bijbelstudie

De Olijftak gaat prat op interessante Bijbelstudies. Een paar keer per jaar leggen we een reeks dinsdagavonden vast rondom een Bijbels thema. Recent stonden De Joodse Jezus, De verhalen van Abraham, Jona en Jezus’ laatste dagen in de kijker. Hier wordt de tekst grondig bestudeerd en in zijn context gezet. We krijgen een beeld van het Oude Nabije Oosten, maar ook van de manier waarop Bijbelschrijvers te werk gingen.

We gaan na wat de tekst voor ons vandaag kan betekenen. Onze vaste inleiders zijn prof. dr. Rudy Van Moere, emeritus hoogleraar Oude Testament en Hebreeuwse Bijbel en onze eigen predikant. Interactief en altijd bijzonder boeiend.

Bijbelstudie bijwonen?

Neem gerust contact met ons op