De geschiedenis van de Protestantse kerk

Het protestantisme is ontstaan in de zestiende eeuw als reactie op wantoestanden in de laat- middeleeuwse kerk. Het protest richtte zich voornamelijk tegen de onderdrukking van de armen, de ongekende macht en rijkdom van het instituut en het verbod op het lezen van de Bijbel. Die Bijbel staat nog altijd centraal in ons geloof. In onze samenkomsten lezen we teksten uit het Oude en Nieuwe Testament. We gaan daarbij op zoek naar de betekenis voor mensen van nu. De weg die Jezus is gegaan. De weg waarvan God allang daarvoor gesproken had.

Kapel de Olijftak is onderdeel van de Verenigde Protestantse Kerk van België (VPKB). Klik hier voor meer informatie