Wat is een protestantse gemeente?

Het protestantisme is in de zestiende eeuw ontstaan als protestbeweging binnen de rooms-katolieke kerk. Het protest richtte zich met name tegen de verworden structuur van de kerk. Grote namen in die beweging waren Maarten Luther, Huldrich Zwingli, Menno Simons en Jean Calvijn. In België zijn wij aangesloten bij de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB).

Lees meer 

Waar geloven wij in?

Alle protestanten hebben ontzag voor de bijbel, waarin het evangelie van Jezus Christus wordt verkondigd. Het evangelie steunt op de joodse wortels van het eerste, het zogenaamde Oude Testament. Wij geloven in de boodschap van liefde, vrede en verzoening die in Christus helder zijn geworden. Wij geloven dat dit alles gevolgen heeft voor ons leven en onze levensstijl.

Waarin verschillen wij van andere christelijke kerken?

Wij betonen verdraagzaamheid tegenover andere christelijke kerken. Maar we verschillen met de rooms-katholieke kerk in zaken als de kerkregering, de sacramenten, de liturgie en de beleving. We verschillen met de zich evangelisch noemende kerken in zaken als kerkstructuur en ruimte in verschillende visies op bijbel en geloof.

Hoe wordt de kerk bestuurd?

“De Olijftak” bestaat uit de plaatselijke kerkgemeente De Olijftak en de Vereniging zonder Winstoogmerk (“V.Z.W”) De Olijftak. Het zijn twee verschillende instellingen, die in wezen onafhankelijk van elkaar zijn.

De kerkgemeente De Olijftak, kortweg de “gemeente”wordt bestuurd door twee organen, de kerkenraad en de bestuursraad.

De kerkenraad behartigt in principe alle geestelijke zaken, maar verleent daarnaast ook hulp in financiële en materiële zin aan gemeenteleden en steun aan doelen in het buitenland. 

De bestuursraad verzorgt alle uitgaven en legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de gemeente. Aan de andere kant is de bestuursraad gebonden aan het eredienstendecreet van 7 mei 2004, welke stelt dat hij namens de gemeente alle materiële zaken beheert die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken, dus de kapel, het geld van de gemeente, enz. De bestuursraad is daarom het aanspreekpunt van de overheid en legt tegenover die overheid verantwoording af voor het gevoerde beleid. 

Meer uitleg over de taken van de kerkenraad, de bestuursraad en de V.Z.W. is te vinden onder de hoofdstukken Kerkenraad en Bestuursraad.

De plaatselijke kerken zijn verenigd in de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Het bestuur verloopt via een trapsgewijze vertegenwoordiging van alle plaatselijke kerken in districten (provinciaal) en in de synode (landelijk). Een door de leden van de synode gekozen synodale raad behartigt de dagelijkse zaken. Alle mandaten zijn tijdgebonden.

Alle posities binnen de Verenigde Protestantse kerk in België zijn toegankelijk voor mannen en vrouwen.

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België