Onze zondagse eredienst

De protestantse kerken kennen slechts twee sacramenten, door Christus ingestelde handelingen ter verdieping van het geloof: doop en avondmaal.
 De waterdoop wordt bediend aan allen die daarom in geloof vragen of door gelovige ouders worden gebracht.
Het avondmaal wordt elke eerste zondag van de maand gevierd als gedachtenis aan het laatste avondmaal van Christus voorafgaand aan zijn sterven aan het kruis.

 

 

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België

Ds Katelijne Depoortere
Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief