Onze zondagse eredienst

Elke zondag van 10.00 tot 11.00 uur is onze eredienst in de Kapel.

De eredienst verloopt volgens een klassiek schema met vele variabelen in teksten, liederen en gebeden.
We zingen voornamelijk psalmen en gezangen uit het 'Liedboek - zingen en bidden in huis en kerk'. Dit liedboek werd op 25 mei 2013 gepresenteerd. Na de voorzang neemt de ouderling van dienst het woord voor welkom en mededelingen, gevolgd door het drempelgebed: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer…’.
Het eerste lied is een psalm om de symbolische verbintenis met het joodse volk aan te duiden.
Na de groet volgt het gebed voor de nood van de wereld: ‘Kyrië…’.
De lofzang wordt staande gezongen.
De dienst van het Woord begint met een gebed, gevolgd door één of meerdere lezingen uit de bijbel. Een uitleggende en toepassende prediking behoort tot de vaste bestanddelen van de kerkdienst.
 De dienst vervolgt met de inzameling van de dankoffers en gebeden, slotlied en zegen.

Lees meer 

Jeugddienst

Minimaal een keer per jaar hebben we een speciale jeugddienst. De dienst wordt voorbereid en uitgevoerd door de kinderen en leiding van kindernevendienst. Van de jongste kinderen tot aan de tieners wordt aan deze dienst meegewerkt. De avond voorafgaand aan de dienst slapen alle jongeren in de kerk.

 

 

Het is een dienst voor jong en oud. De liederen die gezongen worden zijn meestal wat moderner. 

Lees meer 

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België