Sort by
Het penninkske
Het gebeurt regelmatig dat we in de kerk klassen leerlingen op bezoek krijgen. Dan geven we wat uitleg over hoe het hier gaat. En uiteraard mogen er ook veel vragen…