Sort by
Het penninkske
Het gebeurt regelmatig dat we in de kerk klassen leerlingen op bezoek krijgen. Dan geven we wat uitleg over hoe het hier gaat. En uiteraard mogen er ook veel vragen…
Wie karig zaait…
Wie karig zaait, zal karig oogsten. Dat kan ook niet anders… Elke boer weet dat, elke bedrijfsleider weet dat – wanneer er weinig geïnvesteerd wordt, er ook weinig terug zal…