Nieuws uit de Olijftak: Waarom komen wij graag in onze kerk?

De belangrijkste resultaten van het onderzoek:

Onze leden en gasten omschrijven ons als een open, maar ook heel hechte gemeenschap. Met veel sociale contacten voor wie dat wenst, maar ook vrijheid en privacy voor de mensen die daar prijs op stellen.

Korte, heldere kerkdiensten geleid door zowel de eigen voorganger als door een grote variëteit aan gastsprekers. Ook hier geldt: voor elk wat wils.

Verder noemen mensen de energie die uitgaat van de aanwezigheid en deelname van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in onze gemeente: “het bruist in Brasschaat.”

We zijn een kerk die met twee benen in de samenleving staat. Ook wij zien de groeiende ontkerkelijking om ons heen. Het feit dat steeds minder mensen naar de kerk gaan, wil niet zeggen dat geloof niet meer belangrijk is. Mensen gaan anders met elkaar om, zoeken naar andere manieren om te geloven. Of een andere vorm. In een wereld waar we steeds meer weten, worden ook meer vragen gesteld. Dat is een realiteit waar we mee te maken hebben en rekening mee moeten houden. Dat zijn vragen die ons bezig houden. Hoe kunnen we het kerkelijk leven een nieuwe dimensie geven? Hoe kunnen we meer betekenen in het leven van mensen om ons heen? Hoe kunnen we onze christelijke identiteit beter uitdragen?
 

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België