Liturgisch centrum

Het liturgisch centrum omvat de kansel met een geopende bijbel, de avondmaalstafel met de broodschaal en de wijnbeker, en het doopvont, voor de bediening van de twee sacramenten: doop en avondmaal.

Het kruis is een zogeheten bloot kruis, geen crucifix, omdat het verwijst naar het Paasverhaal van de opstanding.

De voorheen in gebruik zijnde broodschaal en de bekers zijn gemaakt door de pottenbakster Wilhelmina Hendrika Crommelin-van Hilten (1915-2004). In 2011 werd dit vervangen door een RVS avondmaalstel.
 

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België