Jongvolwassenen (18 – 30 jaar)

Taizé is een plaatsje in Frankrijk dat bekend is geworden door de aanwezigheid van een oecumenische broederschap. Elk jaar komen tienduizenden jongeren van over de hele wereld naar Taizé om elkaar te ontmoeten, samen te zingen, te bidden en te praten over het geloof.

Een aantal van onze gemeenteleden is al een of meerdere keren in Taizé geweest, voor de jongeren en de meeste jongvolwassenen is het nog nieuw. In het kader van het verkennen van andere manieren van geloofsbeleving en -verdieping zijn we op 27 november 2010 met een groepje jongvolwassenen naar een Taizé-dienst in de Heilige Hart Parochie in Schoten-Deuzeld geweest en hebben we op 30 december 2011 een avondgebed van de Europese Taizé-jongerenontmoeting in Ahoy in Rotterdam bijgewoond. Een verslagje...

Taizé aan de Maas  

Op 30 december zijn we met twee auto’s naar het avondgebed van de jongerenbijeenkomst Taizé aan de Maas in Sportpaleis Ahoy in Rotterdam geweest. Op de tweede ring, omringd door Russische jongeren, hebben we samen met nog 30.000 andere jongvolwassenen uit vele verschillende landen het avondgebed meegemaakt.

Het was een indrukwekkende gebeurtenis. Zoveel jongeren bij elkaar, allemaal zingend, biddend en stil zijnd. Echt stil.

Het avondgebed sloot af met een overdenking door broerder Alois, de prior van de broedergemeenschap. Hij maakte veel indruk doordat hij liet blijken goed te weten wat er leeft onder jonge mensen. De aankondigingen van volgende jongerenontmoetingen werden dan ook enthousiast ontvangen. Rond Pasen in Moskou, in december in Berlijn en volgend jaar zelfs in Kigali, Rwanda.

Ook na afloop van het avondgebed viel de saamhorigheid tussen al de jongeren op. Met een goed gevoel reden we ’s avonds terug naar België.
 

 

 Jongvolwassenkring

Een keer per maand komen we op donderdagavond bij elkaar van 20.00 – 21.30 uur. De bijeenkomsten vinden bij toerbeurt plaats bij een van de deelnemers thuis. Vanaf 19.00 uur is er de mogelijkheid om samen te eten.
In 2011 en 2012 hebben we ons gebogen over “12 ontdekkingen van de vervolgende kerk. Zoals: geloof, volharding, zwakheid, gebed, vergeving en strijd.” We werkten met studiemateriaal van Open Doors. Aan de hand van getuigenissen van vervolgde christenen uit de hele wereld en bijbelteksten hebben we gediscussieerd over de vraag wat wij van hen kunnen leren. Wat is volharding in geloof? Wat maakt het moeilijk om te volharden? Hoe kun je iemand helpen die moeite heeft om te blijven geloven? Waar heb je zelf behoefte aan? Waarom hoor je bij een kerk? Zou het verschil maken voor je gemeente of woonplaats als onze kerk er niet was? Hoe zouden wij reageren als onze gesprekskring opeens zou worden overvallen door mannen met stokken die dreigen alles kapot te slaan?

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België