Eredienst thema Havenpastoraat

Op deze zondag zal onze eigen predikant ds Katelijne Depoortere voorgaan samen met havenpastoor ds Mark Schippers. De eredienst zal in het teken staan van het werk in de haven met aansluitend een presentatie en een hapje en drankje.

Eredienst en Rock Steady

Op deze zondag zal onze eigen predikant ds Katelijne Depoortere voorgaan. Ook vieren we het Heilig Avondmaal. De tieners hebben gelijktijdig Rock Steady in de tienerruimte.

Eredienst en Rock Steady

Op deze zondag zal onze eigen predikant ds Katelijne Depoortere voorgaan. Gelijktijdig is er voor de tieners van 12-18 jaar Rock Steady in de tienerruimte. TIjdens deze bijeenkomst neemt Jane afscheid als leiding van Rock Steady.

Gastpredikant en Bijbelbabbels

Op deze zondag ontvangen we stadspredikant ds Petra Schipper als gastpredikant. Tegelijkertijd nemen de tieners (12-18 jaar) in de tienerruimte deel aan de 'Bijbelbabbels met Katelijne'. Deze zondag is ook de eerste zondag van de Veertigdagentijd, met extra aandacht voor het project van de kindernevendienst.

Wereldgebedsdag

Oecumenische viering op Wereldgebedsdag in Kapel De Olijftak

Ontmoetingdienst

Eredienst onder leiding van onze eigen predikant ds Katelijne Depoortere. Speciaal voor wie verder weg woont, lang niet meer gekomen is of eens kennis wil maken. Van harte aanbevolen.