Help ons helpen

De diaconie is er voor iedereen. De diaconie heeft geen drempel, en wil graag helpen waar geholpen moet worden. Een helpende hand bieden waar deze gevraagd wordt en vooral zijn op plaatsen waar dit nodig is!  

Wij steunen gemeenteleden die het moeilijk hebben. Niet alleen hulp in financiële zin, maar ook materiële of geestelijke hulp kan soms welkom zijn. Mocht u steun nodig hebben vraag het de diaconie! We beseffen maar al te goed dat het niet gemakkelijk is om hulp te vragen, dit geldt zelfs voor het hulp aanbieden, want hoe zal er gereageerd worden? Uw aanvraag zal dan ook en dit spreekt voor zich, uiterst discreet worden behandeld.

Wij vragen ieder gemeentelid, mocht u vinden dat er ergens een helpende hand dient te worden toegestoken, dit te melden bij de diaconie.

Want zoals gezegd “de diaconie doet zijn best niemand te vergeten”,
maar dit kunnen we niet alleen daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.

Onze diaconale doelen in binnen- en buitenland

Vanuit de diaconie steunen wij diverse organisaties in hun werk door een jaarlijkse gift, een diaconale collecte of een speciale collecte. Twee maal per jaar (in de adventtijd en in de veertigdagentijd) besteden wij extra aandacht aan een project of doel, waarvan wij als diakenen vinden dat het extra steun verdient.

Momenteel steunen wij het project Woonterp 2.0 van PSC Antwerpen, waarin apartementen gereed worden gemaak voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

De diaconie is dankbaar als u haar activiteiten financieel steunt met een donatie op bankrekeningnummer
BE50 3200 7269 6318 (tnv Diaconie De Olijftak Brasschaat).

Stichting Kinderen voor India                                 PSC Antwerpen, project de Woonterp 2.0         

      
  

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België