Ontstaan

De kapel De Olijftak dankt haar ontstaan aan de bijbelgroep van een twaalftal mensen van de Protestants-Evangelische Kerk van Antwerpen, die in 1956 regelmatig bijeenkwam in Brasschaat. De naam van onze kerk luidt De Olijftak, omdat ze is ontstaan als tak uit de Brabantse Olijfberg, de aloude protestantse kerk in het centrum van de stad Antwerpen.
 

Voor 1976...

Sedert 1962 werden met regelmaat kerkdiensten gehouden, eerst aan de Hoogboomsteenweg in een garage, vanaf 22 september 1963 in villa Alexandrina op de huidige plek, Leopoldslei 35 in Brasschaat. In 1965 werd deze kerkgemeenschap in Brasschaat als zelfstandige kerkelijke gemeente erkend door de synode van de Protestants-Evangelische Kerk van België. Bij koninklijk besluit van 20 juli 1967 kreeg men staatserkenning.

Nieuwe kapel

Op 26 januari 1976 werd de kapel op de huidige plek in de tuin van de villa in gebruik genomen. Na veelvuldig debat werd in 1995 besloten opnieuw tot vergroting van het gebouwencomplex over te gaan. Op 29 september 1996 is het geheel gerenoveerde gebouw officieel in gebruik genomen.

 

2013: 50 jaar Kapel De Olijftak

In september 2013 vierden leden, sympathisanten en vrienden van Kapel De Olijftak het 50 jarig jubileum. Gedurende twee dagen werd op informele en formele wijze stil gestaan bij de betekenis van Kapel De Olijftak in Brasschaat door de jaren heen. Onder het motto "Samen Verder" werden vanaf maart 2013 vele activiteiten door de leden georganiseerd. Het doel ervan was tweeledig, namelijk (I) elkaar op een andere informele wijze beter te leren kennen door deel te nemen aan sociale activiteiten en (II) fondsen in te zamelen voor de VZW VAGA (www.vaga.be). De activiteiten hebben de onderlinge verbondenheid van leden en sympathisanten aanmerkelijk versterkt, terwijl VZW VAGA een aanzienlijke financiële bijdrage voor haar prachtige werk in ontvangst mocht nemen. Op deze wijze hebben de leden van Kapel De Olijftak niet alleen in woorden maar ook met daden hun christelijke levensovertuiging op schitterende wijze in de praktijk gebracht. Dat maakt dat de toekomst van Kapel De Olijftak met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Wil je alles van het Jubileum nog eens nalezen en foto's bekijken klik dan op deze link: http://olijftak.wordpress.com/jubeljaar/
 

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België