Kijkje achter de schermen

     

Vorm van de kerk

Kapel De Olijftak ligt aan de Leopoldslei 35 in Brasschaat tussen de huizen in. Het gebouw heeft van buiten een sobere uitstraling en geen kerktoren en valt daarom niet zo op. Eenmaal binnengekomen, blijkt het toch een heel aantrekkelijk kerkgebouw te zijn. Onze kerk heeft de vorm van een achthoek die verwijst naar de achtste dag, de nieuwe schepping, naar Pasen, de eerste dag van de nieuwe week.

Glas-in-loodramen

Wat direct opvalt bij binnenkomst in de kerkzaal zijn de drie glas-in-loodramen, die ook op deze website staan. De glas-in-loodramen zijn gemaakt door Gunhild Kristensen (1919-2002).

Liturgisch centrum

Het liturgisch centrum omvat de kansel met een geopende bijbel, de avondmaalstafel met de broodschaal en de wijnbeker, en het doopvont, voor de bediening van de twee sacramenten: doop en avondmaal.

Het kruis is een zogeheten bloot kruis, geen crucifix, omdat het verwijst naar het Paasverhaal van de opstanding.

De voorheen in gebruik zijnde broodschaal en de bekers zijn gemaakt door de pottenbakster Wilhelmina Hendrika Crommelin-van Hilten (1915-2004). In 2011 werd dit vervangen door een RVS avondmaalstel.
 

Antependia

De antependia zijn voorhangsels die vooraan de kansel geplaatst zijn en kunnen vier kleuren hebben door het jaar heen.

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België

Ds Katelijne Depoortere
Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief