Hoe omschrijven wij onszelf?

We zijn een open gemeenschap
In de eerste plaats omdat er ruimte is voor verschil in opvatting over bepaalde geloofszaken. Binnen onze kerk zijn er maar liefst 18 verschillende geloofsachtergronden te vinden: niet alleen de verschillende stromingen in de protestantse kerk, maar ook katholieken, adventisten en mensen uit de pinkstergemeente. In al die verscheidenheid vormen we een eenheid. Er is respect voor de verschillende overtuigingen en meningen. We omarmen de overeenkomsten en zoeken oplossingen om verschillen in opvatting te overbruggen.
 

We zijn een hechte gemeenschap
We zijn een heel hechte gemeenschap. De meeste mensen komen heel regelmatig naar De Kapel. Na de kerkdienst drinken we altijd samen koffie. Dit is voor veel mensen een waardevol moment. De gasten sluiten hier ook bij aan.
Samen voeren we de taken uit die bij een kerkgemeenschap horen: ontvangen van gasten, koffie zetten, afwassen, kinderoppas, kindernevendienst en kerktaxidienst voor ouderen die zelf niet naar de kerk kunnen komen.

We hebben inspirerende kerkdiensten met diversiteit in voorgangers
Onze wekelijkse eredienst is elke zondag van 10.00 – 11.00 uur. We volgen een vaste orde van dienst, die door iedereen gemakkelijk gevolgd kan worden. Elke eerste zondag van de maand vieren wij het Heilig Avondmaal. Iedereen is welkom om aan hieraan deel te nemen, ongeacht geloofsachtergrond of leeftijd. Twee tot drie keer per maand leidt onze eigen predikant, ds. Jan van den Berg, de kerkdienst. De overige zondagen hebben we een variëteit aan gastsprekers. Dit zijn Vlaamse en Nederlandse predikanten, maar ook sprekers van het Vlaams of Nederlands Bijbelgenootschap en professoren van de Theologische faculteit.
De gastsprekers worden door onze leden voorgedragen. Juist deze mix aan voorgangers maakt het voor onze leden en gasten inspirerend, vernieuwend, maar ook vertrouwd.

We hebben aandacht voor de jeugd
We hebben binnen onze gemeente een groeiende groep kinderen, tieners en jongvolwassenen. Daar zijn we heel blij mee. We doen er veel aan om het geloof ook voor onze kinderen en jongeren tastbaar en interessant te maken. Spelenderwijs in het begin, met meer diepgang naar mate ze ouder worden.

We hebben aandacht voor andere manieren van geloven en kerk zijn We zijn een kerk die met twee benen in de samenleving staat. Ook wij zien de groeiende ontkerkelijking om ons heen. Het feit dat steeds minder mensen naar de kerk gaan, wil niet zeggen dat geloof niet meer belangrijk is. Mensen gaan anders met elkaar om, zoeken naar andere manieren om te geloven. Of een andere vorm. In een wereld waar we steeds meer weten, worden ook meer vragen gesteld. Dat is een realiteit waar we mee te maken hebben en rekening mee moeten houden. Dat zijn vragen die ons bezig houden. Hoe kunnen we het kerkelijk leven een nieuwe dimensie geven? Hoe kunnen we meer betekenen in het leven van mensen om ons heen? Hoe kunnen we onze christelijke identiteit beter uitdragen?

Samen zijn we op weg. Ga je met ons mee? 

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België

Ds Katelijne Depoortere
Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief