Wat is een protestantse gemeente?

Het protestantisme is in de zestiende eeuw ontstaan als protestbeweging binnen de rooms-katolieke kerk. Het protest richtte zich met name tegen de verworden structuur van de kerk. Grote namen in die beweging waren Maarten Luther, Huldrich Zwingli, Menno Simons en Jean Calvijn.

Zij riepen allen terug naar de bijbel als bron en inspiratie voor het christelijk leven. Maar tevens bleek hun zicht op de bijbel te leiden tot verschillen binnen het protestantisme.

Protestantse kerken zijn bijna altijd nationaal georganiseerd. In dit land noemen we ons de Verenigde Protestantse Kerk in België. Daarmee wordt reeds aangegeven dat we de verschillen binnen het protestantisme proberen te overbruggen.

terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België

Ds Katelijne Depoortere
Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief