Sort by
Pasen 2023: Er beweegt iets
In lied 630 zongen we over een bewogen nacht…  Eén ding is zeker, met Pasen bewéégt er iets !! En niet alleen de gerst die wordt geofferd: Een steen die…
Op een ezelin en een veulen
Een voordeur is een deur, een speelplein is een plein. Wat zou Palmpasen dan zijn? We hebben een bekende tekst gelezen, een overbekende tekst. Maar het is de eerste keer…
Met de maat waarmee je meet
Oordeel niet. Aan mijn leerlingen geef ik soms de opdracht om een aantal zaken te zeggen, waarbij ze niet oordelen… Al gauw ontdekken ze dat bv. complimenten of positieve waardering…