Sort by
Naam boven alle namen
IK BEN. Dat is Gods naam. En wie ben jij? (Dàt zou ik wel graag eens weten, wie jij bent, wie jij echt bent. Als predikant heb ik het voorrecht…