Sort by
Kies voor het leven
Let bij de lezingen vooral op het woordje ‘leven’. God heeft de wereld geschapen en ook zijn verordeningen gegeven, opdat wij zouden leven! Wat een zomer! Arles, Brescia, Samos, Dubrovnik, Saragossa,…