2013: 50 jaar Kapel De Olijftak

In september 2013 vierden leden, sympathisanten en vrienden van Kapel De Olijftak het 50 jarig jubileum. Gedurende twee dagen werd op informele en formele wijze stil gestaan bij de betekenis van Kapel De Olijftak in Brasschaat door de jaren heen. Onder het motto "Samen Verder" werden vanaf maart 2013 vele activiteiten door de leden georganiseerd. Het doel ervan was tweeledig, namelijk (I) elkaar op een andere informele wijze beter te leren kennen door deel te nemen aan sociale activiteiten en (II) fondsen in te zamelen voor de VZW VAGA (www.vaga.be). De activiteiten hebben de onderlinge verbondenheid van leden en sympathisanten aanmerkelijk versterkt, terwijl VZW VAGA een aanzienlijke financiële bijdrage voor haar prachtige werk in ontvangst mocht nemen. Op deze wijze hebben de leden van Kapel De Olijftak niet alleen in woorden maar ook met daden hun christelijke levensovertuiging op schitterende wijze in de praktijk gebracht. Dat maakt dat de toekomst van Kapel De Olijftak met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Wil je alles van het Jubileum nog eens nalezen en foto's bekijken klik dan op deze link: http://olijftak.wordpress.com/jubeljaar/
 
terug

Adresgegevens

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België