VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Wat doet de diaconie? Wat doet de diaconie?

Wat doet een diaken? Diaken is een Grieks woord dat 'dienaar'
betekent. Diakenen dienen de gemeente op een aantal vlakken. Niet alleen in de kerkdienst, maar vooral ook daarbuiten.Tijdens de erediensten verzorgen de diakenen de collectes en elke eerste zondag van de maand de bediening van het Heilig Avondmaal. Na de kerkdienst brengt de diaken van dienst de bloemen uit de kerkdienst naar een gemeentelid.

Buiten de kerkdiensten om is het de taak van de diakenen om een oogje te houden op het welzijn van de gemeente. De diaken is ook ambtsdrager en denkt mee met het beleid van de kerkenraad. De diakenen dragen samen zorg voor hulp en steun aan personen en groepen die dit nodig hebben, waarbij ook het werelddiaconaat de aandacht vraagt.

De diaconie stelt het collecterooster samen. Het collecterooster wordt nadien nog goedgekeurd door de kerkenraad.

Naast het verlenen van steun binnen onze gemeente verleent de diaconie ook (financiële) steun aan diaconale doelen in de provincie Antwerpen, maar ook ver daarbuiten. Spreekt dit u aan? Stort dan uw vrijwillige bijdrage op bankrekening BE50 3200 7269 6318. Hartelijk dank!

terug
 
 
 
 
GESLOTEN WEGENS COVID-19
ONS LAND IS NAGENOEG IN LOCKDOWN. DAT BETEKENT DAT KERKEN GESLOTEN ZIJN. ZO OOK KAPEL DE OLIJFTAK . JONGERENACTIVITEITEN GAAN EVENEENS NIET DOOR.
U KUNT DE PREDIKANT BEREIKEN OP HET TELEFOONNUMMER HIERONDER. U VINDT ELKE WEEK EEN NIEUWE BOODSCHAP ONDER HET KOPJE 'PREKEN'.
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.