VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
Onze diakenen ... even voorstellen Onze diakenen ... even voorstellen

Onze diaconie bestaat uit op dit moment uit één diaken. 

Ruth Hertoghs

Penningmeester is Ellen Dekker.

 

 
Wat doet de diaconie? Wat doet de diaconie?

Wat doet een diaken? Diaken is een Grieks woord dat 'dienaar'
betekent. Diakenen dienen de gemeente op een aantal vlakken. Niet alleen in de kerkdienst, maar vooral ook daarbuiten.Tijdens de erediensten verzorgen de diakenen de collectes en elke eerste zondag van de maand de bediening van het Heilig Avondmaal. Na de kerkdienst brengt de diaken van dienst de bloemen uit de kerkdienst naar een gemeentelid.

Buiten de kerkdiensten om is het de taak van de diakenen om een oogje te houden op het welzijn van de gemeente. De diaken is ook ambtsdrager en denkt mee met het beleid van de kerkenraad. De diakenen dragen samen zorg voor hulp en steun aan personen en groepen die dit nodig hebben, waarbij ook het werelddiaconaat de aandacht vraagt.

De diaconie stelt het collecterooster samen. Het collecterooster wordt nadien nog goedgekeurd door de kerkenraad.

Naast het verlenen van steun binnen onze gemeente verleent de diaconie ook (financiële) steun aan diaconale doelen in de provincie Antwerpen, maar ook ver daarbuiten. Spreekt dit u aan? Stort dan uw vrijwillige bijdrage op bankrekening BE50 3200 7269 6318. Hartelijk dank!

 
Help ons helpen Help ons helpen

De diaconie is er voor iedereen. De diaconie heeft geen drempel, en wil graag helpen waar geholpen moet worden. Een helpende hand bieden waar deze gevraagd wordt en vooral zijn op plaatsen waar dit nodig is!  

Wij steunen gemeenteleden die het moeilijk hebben. Niet alleen hulp in financiële zin, maar ook materiële of geestelijke hulp kan soms welkom zijn. Mocht u steun nodig hebben vraag het de diaconie! We beseffen maar al te goed dat het niet gemakkelijk is om hulp te vragen, dit geldt zelfs voor het hulp aanbieden, want hoe zal er gereageerd worden? Uw aanvraag zal dan ook en dit spreekt voor zich, uiterst discreet worden behandeld.

Wij vragen ieder gemeentelid, mocht u vinden dat er ergens een helpende hand dient te worden toegestoken, dit te melden bij de diaconie.

Want zoals gezegd “de diaconie doet zijn best niemand te vergeten”,
maar dit kunnen we niet alleen daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.

 
Onze diaconale doelen in binnen- en buitenland Onze diaconale doelen in binnen- en buitenland

Vanuit de diaconie steunen wij diverse organisaties in hun werk door een jaarlijkse gift, een diaconale collecte of een speciale collecte. Twee maal per jaar (in de adventtijd en in de veertigdagentijd) besteden wij extra aandacht aan een project of doel, waarvan wij als diakenen vinden dat het extra steun verdient.

 
 
 
 
GESLOTEN WEGENS COVID-19
ONS LAND IS NAGENOEG IN LOCKDOWN. DAT BETEKENT DAT KERKEN GESLOTEN ZIJN. ZO OOK KAPEL DE OLIJFTAK . JONGERENACTIVITEITEN GAAN EVENEENS NIET DOOR.
U KUNT DE PREDIKANT BEREIKEN OP HET TELEFOONNUMMER HIERONDER. U VINDT ELKE WEEK EEN NIEUWE BOODSCHAP ONDER HET KOPJE 'PREKEN'.
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.