VPKB Kapel De Olijftak, Brasschaat
 
 
De kerkenraad ... even voorstellen De kerkenraad ... even voorstellen

De kerkenraad bestaat op dit moment uit zes personen: vier gekozen ambtsdragers, de predikant en de secretaris/scriba.

Predikant: Ds. Katelijne Depoortere
Secretaris/scriba: Annie Dubernard 
Ambtsdragers met ouderlingtaken: Kelly Keasberry en Marjolijn Devilee-van Klinken
Ambtsdrager met diakentaken: Ruth Hertoghs
Jeugdouderling: Joke van der Linden-Verweij
Actuele contactgegevens van de kerkenraadsleden vindt u in de maandelijkse nieuwsbrief.

 
Wat doet de kerkenraad? Wat doet de kerkenraad?

De kerkenraad als geheel is verantwoordelijk voor de dienst van Woord en Sacramenten, de zorg voor de leden van de gemeente, de leiding aan de opbouw van de gemeente en haar taak in de wereld, heeft medeverantwoordelijkheid voor het beleid van de bestuursraad en brengt jaarlijks verslag uit aan de gemeentevergadering.

De ouderlingen en de predikant zijn samen verantwoordelijk voor de leiding van de gemeente en houden samen toezicht op de gemeente. De ouderlingen ondersteunen de predikant bij het uitvoeren van zijn pastorale taken. Zij werken mee aan het beleid van het Protestants Beraad Antwerpen, district- en synode-vergaderingen en organiseren wijkavonden over toepasselijke en actuele onderwerpen. Zij brengen verslag uit aan de kerkenraad over de hen toevertrouwde taken, die onder meer bestaan uit het bezoeken van gemeenteleden die het geestelijk moeilijk hebben, die ziek zijn, een familielid hebben verloren of zich zorgen maken over hun kinderen. Maar ook bij blijde gebeurtenissen zoals verjaardagen, bruiloften en geboortes zijn zij present.
 

De diakenen dienen de gemeente niet alleen in de kerkdienst, maar vooral ook daarbuiten. Meer over de taken van de diakenen en de diaconale projecten is te lezen onder het hoofdstuk Diaconie.

 
Onze wijkteams Onze wijkteams

Onze gemeenteleden wonen verspreid over een groot gebied. Om iedereen aandacht te kunnen geven die nodig is, is dit gebied verdeeld in twee wijken: noord en zuid. Per wijk zijn een ouderling en een diaken actief alsmede een aantal contactpersonen. Samen vormen zij een wijkteam.

 
 
 
 
GESLOTEN WEGENS COVID-19
ONS LAND IS NAGENOEG IN LOCKDOWN. DAT BETEKENT DAT KERKEN GESLOTEN ZIJN. ZO OOK KAPEL DE OLIJFTAK . JONGERENACTIVITEITEN GAAN EVENEENS NIET DOOR.
U KUNT DE PREDIKANT BEREIKEN OP HET TELEFOONNUMMER HIERONDER. U VINDT ELKE WEEK EEN NIEUWE BOODSCHAP ONDER HET KOPJE 'PREKEN'.
 
Adresgegevens
Leopoldslei 35
2930 Brasschaat
België


Tel: +32 (0)3.2368154
of raadpleeg onze Nieuwsbrief
 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.